| صفحه اول سايت | ليست نرخ ارز | فرستادن پول, بانك | تماس با ما |  


درب منزل تهران

* موارد مشخص شده با علامت ستاره اجباري ميباشد به مبلغ پرداختي, مبلغ ۱۰۰ كرون بابت هزينه اضافه ميشود
اسم و فاميل گيرنده**
شماره تلفن گيرنده *0098 - 0* - *
لطفا كد شهر را بنويسيد
 ارز انتخابي
 مبلغ پرداختي*
حداقل مبلغ ۵۰۰ كرون ميباشد و مبلغ كمتر نشان داده نميشود
* 
 مبلغ مورد نظر به تومان* *
به كدام حساب بانكي البرز پول واريز ميكنيد؟ * *
 اسم فرستنده**
 تلفن فرستنده*
لطفا كد كشور, شهر و تلفن خود را بنويسيد
00* - 0* - *
 پيغام شما